Entries from 2018-06-29 to 1 day

Sau khi phá thai bằng thuốc cần kiêng những gì?

Phá thai bằng thuốc là điều ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ nữ giới nhất. Chính vì thế, nữ giới cần biết về những điều kiêng kị sau phá thai để đảm bảo được hồi phục nhanh chóng cũng như đảm bảo cho sức khoẻ sinh sản sau này. Bài viết sa…