Entries from 2018-06-30 to 1 day

Sau khi phá thai bằng thuốc phải nghỉ ngơi bao lâu?

Dù là bất cứ thủ thuật nào cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục lại. Việc phá thai là ảnh hưởng nhiều nhất đến các chị em, vì thế các chị em nên biết thông tin về “ phá thai bằng thuốc phải nghỉ ngơi bao lâu “ để đảm bảo…